Naše kompletní služby

Ve firmě Geodézie Málek se geodetickým pracím věnujeme už přes dvacet let a za sebou máme stovky spoluprací s klienty z řad široké veřejnosti, firem i veřejných institucí. Díky našim zkušenostem zvládáme každému z nich nabídnout servis na míru a maximálně se přizpůsobit individuálním požadavkům klienta. Služby na míru rádi sestavíme i pro Vás – stačí se nám ozvat a domluvit se s námi na detailech. Těšíme se na Vás!

Geometrické plány

Geometrický plán je jedním z nejčastějších výstupů zeměměřičské činnosti. Potřeba jsou geometrické plány ve všech situacích, kdy si přejete provést jakoukoli změnu na svém pozemku, a následně tvoří nezbytný podklad pro zápis změny do katastru nemovitostí. V první řadě tak geometrický plán obsahuje grafické znázornění pozemku před změnou i po změně, kromě toho jsou ale jeho součástí i následující náležitosti: popisové pole, výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, seznam souřadnic a výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách.

V jakých situacích pro Vás geometrický plán zhotovíme?

Geometrické plány nejčastěji zpracováváme při:

  • změnách hranice pozemku
  • rozdělování a scelování pozemků
  • zpřesnění hranic pozemků
  • vyznačení novostaveb a přístaveb
  • vyznačení věcného břemene.

Vytyčení hranic pozemků, vytyčení staveb

Vytyčení hranic pozemků provádíme na základě údajů z katastrálního úřadu. Podle katastrální mapy označujeme přímo v terénu lomové body pozemku a pomůžeme Vám tak spolehlivě identifikovat, kde Váš pozemek skutečně začíná a končí. Vytyčení hranice pozemku Vám dá jistotu o tom, které části pozemku jsou skutečně Vaše a předejde tak zbytečným nedorozuměním se sousedy.