Naše kompletní služby

Ve firmě Geodézie Málek se geodetickým pracím věnujeme už přes dvacet let a za sebou máme stovky spoluprací s klienty z řad široké veřejnosti, firem i veřejných institucí. Díky našim zkušenostem zvládáme každému z nich nabídnout servis na míru a maximálně se přizpůsobit individuálním požadavkům klienta. Služby na míru rádi sestavíme i pro Vás – stačí se nám ozvat a domluvit se s námi na detailech. Těšíme se na Vás!

Geometrické plány

Geometrický plán je jedním z nejčastějších výstupů zeměměřičské činnosti. Potřeba jsou geometrické plány ve všech situacích, kdy si přejete provést jakoukoli změnu na svém pozemku, a následně tvoří nezbytný podklad pro zápis změny do katastru nemovitostí. V první řadě tak geometrický plán obsahuje grafické znázornění pozemku před změnou i po změně, kromě toho jsou ale jeho součástí i následující náležitosti: popisové pole, výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, seznam souřadnic a výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách.

V jakých situacích pro Vás geometrický plán zhotovíme?

Geometrické plány nejčastěji zpracováváme při:

 • změnách hranice pozemku
 • rozdělování a scelování pozemků
 • zpřesnění hranic pozemků
 • vyznačení novostaveb a přístaveb
 • vyznačení věcného břemene.

Vytyčení hranic pozemků, vytyčení staveb

Vytyčení hranic pozemků provádíme na základě údajů z katastrálního úřadu. Podle katastrální mapy označujeme přímo v terénu lomové body pozemku a pomůžeme Vám tak spolehlivě identifikovat, kde Váš pozemek skutečně začíná a končí. Vytyčení hranice pozemku Vám dá jistotu o tom, které části pozemku jsou skutečně Vaše a předejde tak zbytečným nedorozuměním se sousedy.

Kdy si vytyčení hranice pozemku u naší geodetické kanceláře objednat? Třeba v případě, že se na pozemku chystáte stavět a nedokážete přesně určit správný odstup stavby od hranic pozemku, nebo když pozemek chcete oplotit. Vytyčení hranic běžně provádíme také pro klienty, kteří se chystají pozemek koupit nebo naopak prodat.

Vytyčení stavby je nezbytností před každým zahájením výstavby. Je zásadní nechat si novostavbu vytyčit od profesionálního geodeta, který má jako jediný skutečné oprávnění vytyčení provést a dokáže Vám garantovat jeho správnost.

Poradenství v oblasti geodézie

Potřebujete vědět, jak postupovat při zápisu novostavby do katastru nemovitostí? Nejste si jistí, co dělat, pokud jste ve sporu se sousedem o hranice Vašich pozemků? Potřebujete pomoct při prodeji nebo koupi pozemků? V naší společnosti se geodézii věnujeme přes dvacet let a perfektně se tak vyznáme jak ve všech technických aspektech oboru, tak v souvisejících legislativních záležitostech, a svým klientům umíme pomoct s jakoukoli životní situací, která si geodetické služby vyžaduje. Rádi odpovíme i na všechny Vaše otázky a pomůžeme Vám se v oblasti geodézie lépe orientovat.

Další služby naší společnosti:

 • inženýrská geodézie
 • dokumentace správců inženýrských sítí
 • zaměřování inženýrských sítí
 • zajištění smluv, převodů a koupě nemovitostí
 • vyřizování podkladů pro stavební řízení
 • projekční práce
 • stavební práce